top of page
Replica grafsteen Marcus Mallius

laatste nieuws

251741687_1379596309173744_1148280503538498463_n_edited.jpg

Gratis AED cursus

Mede namens de gemeente Zevenaar mogen we de bewoners van Herwen een gratis AED-cursus aanbieden. Deze cursus vindt plaats op 14 en 21 november 2023. Na het volgen van deze cursus is uw kennis van reanimatie weer up-to-date en kunt u worden ingeschakeld als zgn. burgerhulpverlener. 

Voor meer informatie, zie de pagina Activiteiten.

spitfire.jpeg

Bewonersavond op 2 november a.s.

Binnenkort krijgen alle bewoners van Herwen een uitnodiging in de bus voor een speciale bewonersavond. Tijdens die avond wordt ook de documentaire vertoond over Mervyn Wheatley. Dus houd uw brievenbus in de gaten!

B09B7AD3-9A57-407B-82FA-C79DB49F8B1D_edited.jpg

Deze week krijgen alle bewoners van Herwen ons einedjaarsbericht in de bus. Er waren als gevolg van corona weinig zichtbare activiteiten, maar we hebben zeker niet stil gezeten!

In dit eindejaarsbericht praten we u graag bij.

Fijne feestdagen!

251741687_1379596309173744_1148280503538498463_n_edited.jpg

Herwen heeft er een AED bij! Deze Automatische Externe Defibrillator (AED) is 24/7 voor iedereen beschikbaar. Hij hangt rechts van de Herac (Michaëlstraat 2a) aan de kant van het parkeerterrein en is dus goed te bereiken. 

We gaan bekijken of er in Herwen een reanimatiecursus gegeven kan worden zodra de coronamaatregelen dat weer toelaten.

Marcus Mallius.jpg

De Romeinse limes is toegevoegd aan de UNESCO Wereld Erfgoedlijst!

De Romeinse limes in Nederland en Duitsland beschermde het Romeinse Rijk tegen Germaanse stammen. De resten van de limes laten zien hoe vooruitstrevend de Romeinen in hun tijd waren met badhuizen en waterkeringen. De grafsteen van ‘onze eigen’ Marcus Mallius is daar één van de bewijzen van.

Dus ja, Herwen staat op de lijst!

Dit is een paragraaf. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

HERWEN ACTIEF

Dorpsraad

Herwen Actief is de dorpsraad van Herwen. Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente en andere (semi) overheidsorganen. Het is een van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de dorpsraad beoogt men meerwaarde te hebben voor verbetering van de leefbaarheid. De dorpsraad komt op voor de collectieve belangen van de dorpsgemeenschap in Herwen.Advies
Een dorpsraad heeft geen beslissende maar wel een adviserende rol en als het nodig is dan kunnen we ook een kritisch advies geven. Als dorpsraad nodigen wij de bewoners dan ook uit om mee te denken; we kunnen die inbreng goed gebruiken. Naast de gemeente richten we ons in voorkomende gevallen ook tot de gemeenteraad en andere (semi) overheden zoals de politie, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en Ijssel en Woonstichting Vryleve.

bottom of page