top of page

Projectenlijst Levend Landschap

Nr   Thema                             Idee / wens

 

1     Landschap                       (Erf)beplantingsproject ‘Dorpen in het Groen Herwen en Aerdt’

2     Landschap                       Dorpspark BESI-terrein

3     Landschap                       Inpassen industrieterrein bij Nijverheidsstraat

4     Landschap                       Beheer en onderhoud landschapselementen

5     Ecologie                          Bloemrijke bermen

6     Ecologie                          Nestgelegenheden

7     Cultuurhistorie                 Castellum de Bijland

8     Cultuurhistorie                 Romeinse wachttoren

9     Toegankelijkheid/educatie Boerderijdieren pad

10   Toegankelijkheid              Schouwpad Ossenwaard

De details van deze projecten vindt u in de uitvoeringsagenda via de link hieronder.

bottom of page