top of page
polderdijk vrachtwagenvrij.jpg

Verkeersveiligheid Polderdijk

We zijn al enige jaren in gesprek met de gemeente over de verkeersveiligheid op de Polderdijk. Zo hebben we een paar jaar geleden al voor elkaar gekregen dat de dijk verboden is voor vrachtwagens. Maar daarmee is de veiligheid maar beperkt verbeterd.
 

De Polderdijk kent een grote diversiteit aan gebruikers zoals wandelaars, fietsers (waaronder veel schoolgaande jeugd) en recreanten. De dijk is echter ook een belangrijke verbindingsroute voor landbouwverkeer en een sluiproute voor autoverkeer. Hardrijders veroorzaken gevaarlijke situaties en motorrijders gebruiken de Polderdijk als racecircuit. Niet alleen veroorzaakt dit geluidsoverlast maar er zijn ook regelmatig incidenten met lichamelijk en materieel letsel.

Eind 2018 en begin 2019 hebben we samen met de gemeente Zevenaar gewerkt aan een plan om de verkeersveiligheid te verbeteren. In de zomer van 2019 is dit plan tot uitvoering gebracht. Op ieder kruispunt is een verhoogd plateau aangebracht en er zijn een aantal verkeersdrempels gemaakt. Het parkeerverbod aan de westzijde van de dijk is opgeheven en op termijn wordt het deel van de Keurbeek tot aan de Brugweg geheel bebouwde kom, dus 50 km-zone. De rest blijft 60 km. Bij de renovatie van de Halve Maan in het najaar, wordt de Polderdijk een ondergeschikte weg ten opzichte van de Halve Maan. De aansluiting wordt daarop aangepast. 

In 2023 wordt de Batavenweg aangepakt. Dan wordt deze weg ook geschikt gemaakt voor landbouwverkeer zodat trekkers en ander zwaar verkeer niet meer hoeft om te rijden via de Polderdijk. Dan wordt ook de asfaltlaag van de Polderdijk vervangen.

Levend Landschap

Herwen Actief werkt samen met de stichting Landschapsbeheer Gelderland in het project Levend Landschap. 

Bewoners van Herwen voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap wordt hen begeleiding en ondersteuning geboden bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering. Samen met de stichting Gelders landschap is er onder de titel 'Herwen en Aerdt in het Groen' een ideeënavond georganiseerd om ideeën te verzamelen hoe we het landschap rond Herwen kunnen verfraaien. Denk aan bloemrijke akkerranden, uilenkasten, een wandelroute van de Putmanskrib naar de overlaat etc. 

 

Voor meer informatie, volg de link hieronder.

rijnstrangen.gif

Retentiegebied Rijnstrangen

Eind 2018 verscheen er een bericht in De Gelderlander dat de Rijnstrangen in beeld waren als mogelijk retentiegebied bij hoog water in de Rijn. Dit bericht heeft tot veel onrust geleid onder de bewoners van het Gelders Eiland. Om de onrust te adresseren, vond er op 12 december 2018 een informatieavond plaats, georganiseerd door de gemeente Zevenaar. Er waren veel vragen van bewoners die op dat moment niet of maar gedeeltelijk beantwoord konden worden. 

Op woensdag 3 april jl heeft een afvaardiging van de gezamenlijke dorpsraden overleg gevoerd met de gemeente Zevenaar over de vele onbeantwoorde zorgen en vragen. HIER vindt u de lijst met de vragen die door bewoners en dorpsraden zijn gesteld tijdens de informatieavond op 12 december. 

 

Inmiddels is de besluitvorming vertraagd met een half jaar tot een jaar. 

Het is overigens geenszins zeker of het Rijnstrangengebied zal worden aangewezen als retentiegebied. Het levert de grootste wateropvang op en heeft het meeste effect stroomafwaarts, maar het is ook het meest kostbare plan, er worden veel meer bewoners en bedrijven mee getroffen dan andere mogelijke locaties en de medewerking van Duitsland is nog allesbehalve zeker. 

Via de link hieronder vindt u meer over het Deltaprogramma en de rol van de dorpsraden in het besluitvormingsproces. 

Buurt WhatsApp

Vorig jaar heeft Herwen zich aangesloten bij een groeiend aantal gemeenten met een Buurt Whatsapp groep. Een BuurtWhatsApp  is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk of buurt.

 

De BuurtWhatsApp voor Herwen is een burgerinitiatief dat wordt ondersteund door onze wijkagent Hans Reijmer en de gemeente . Twee dorpsgenoten zijn beheerder van de groep, maar wij zijn als Herwen Actief eindverantwoordelijk. 

Wilt u zich aanmelden voor deze WhatsApp groep en zo een bijdrage leveren aan de veiligheid in ons dorp? Klik dan op onderstaande link:

welkomstbord Gelders Eiland Herwen
bottom of page