top of page

Notulen bestuursvergaderingen

Notulen bestuursvergadering 29 januari 2018:

Klik op icoon om document te openen

Notulen bestuursvergadering 7 mei 2018:

Klik op icoon om document te openen

Stukken jaarvergadering 24 april 2018

Jaarvergadring

Verslag jaarvergadering 2018

Verslag kascommissie 2018

Jaarafrekening Stichting Herwen Actief 2017

Overige documenten

Verslag overleg dorpsraden met Vryleve
13 maart 2018: 

Klik op icoon om document te openen

Verslag overleg burgemeester Schadd

4 april 2018:

bottom of page