top of page
Witte voetjes actie politie Rijnwaarden Herwen Actief

De dorpsraad in 2017

- omgevingsvisie Rijnwaarden
De dorpsraad heeft een onderbouwde visie gegeven op de voorliggende omgevingsvisie voor de gemeente Rijnwaarden. We vinden het van groot belang dat de dorpen een duidelijk eigen plek houden binnen de nieuwe gemeente Zevenaar. Herwen moet zowel bij binnenkomst op het Gelders Eiland als aan haar achterkant bij de Bijland meer 'smoel' krijgt.

- Woonvisie

De woonvisie zal worden vastgesteld door het nieuwe gemeentebestuur van Zevenaar. De dorpsraad heeft aangegeven dat zij graag meer mogelijkheden voor een wooncarrière voor de eigen inwoners; zowel voor starters, als voor senioren en bij voorkeur ook betaalbare woningen tot 2 ton. Daarnaast pleit de dorpsraad voor gezamenlijke aanpak van energiebesparing voor sociale huur- en particuliere woningen en de aanleg van een snellere internetverbinding.

- BESI / FICO terrein

Het braakliggende terrein van FICO in het hart van ons dorp is ons allemaal al jaren een doorn in het oog. Herwen Actief onderhoudt actief contact met de firma BESI, het voormalige FICO, de eigenaar van dit terrein. Meer hierover op de pagina 'Dossiers'.

- Keurbeek
We hebben geadviseerd en meegepraat over de herinrichting van de Keurbeek, o.a. het kerkplein)

- Sociale woningbouw
In 2016 heeft de dorpsraad meegepraat over de ontwikkeling van (senioren)woningen aan o.a. het Kosterijpad. De teleurstelling is groot nu deze is uitgesteld tot 2018. Gemeente en woningcorporatie wijzen naar elkaar voor vertragingen. De dorpsraad blijft druk uitoefenen zodat Vryleve snel overgaat tot het aanvragen van de bouwvergunning.

- Veiligheid 
We hebben meegewerkt aan het oprichten van een BuurtWhatsApp en zijn eindverantwoordelijk voor een goede uitvoering. Daarnaast hebben we met gemeente en politie meegewerkt aan een zgn. 'Witte Voetjes Actie' waarbij we onze dorpsgenoten nog eens hebben gewezen op het belang van inbraakbeveiliging. 

- Levend Landschap Herwen

Samen met de stichting Gelders landschap is er een ideeënavond georganiseerd om het landschap rond Herwen te verfraaien met bloemrijke akkerranden, uilenkasten, een wandelroute van de Putmanskrib naar de overlaat etc. Verschillende inwoners hebben ideeën geadopteerd. Er worden nog vrijwilligers gezocht die mee willen doen.

- Social media
Afgelopen ander half jaar hebben we onze diverse socialmedia kanalen een update gegeven en zijn we aan de slag gegaan met een update van onze website.

jeugdcommissie Herwen Actief

Jeugdcommissie

- Sport en spel

Organiseren van een dart-toernooi voor de jeugd. We hebben gezorgd voor voetbalnetten in de goals bij De Cluse.

- Herwen doet

De gemeente heeft in 2017 een kabelbaan geplaatst. Wij hebben gezorgd voor een overkapping bij de Herac-winkel.

 

De overige plannen voor een voetbalcourt en natuurspelen bij de Cluse zijn als gevolg van technische problemen op de lange baan geschove; het leidingknooppunt onder het grasveld gooit roet in het eten. Begin 2018 wordt er wel een nieuw speelattribuut bijgeplaatst op de Kettingpol.

Dag van Herwen 2017

Evenementencommissie

- Dag van Herwen 2017

De Dag van Herwen in 2017 stond in het teken van Kleintje Kermis. Het was een geslaagd feest met fanatieke meerkampteams, muziek en veel gezellige dorpsgenoten.

trekpontje Oude Waal Byland Herwen
bottom of page