top of page

Levend Landschap

Herwen Actief werkt samen met de stichting Landschapsbeheer Gelderland in het project Levend Landschap.

Bewoners van Herwen voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap wordt hen begeleiding en ondersteuning geboden bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering. 

Onderdeel van Levend Landschap is het project ‘Aerdt en Herwen in het Groen’. In het kader van dit project wordt aan de inwoners van het buitengebied van Aerdt en Herwen op een eenvoudige manier de mogelijkheid aangeboden om met subsidiemogelijkheden zowel grote als kleine landschappelijke groenelementen te realiseren op erf, perceel of daarbuiten.
Dit beplantingsproject is een wens van bewoners, voortkomend uit de bewonersprocessen Levend Landschap in Aerdt en Herwen, en mede mogelijk gemaakt door financiering van de gemeente Rijnwaarden en de Provincie Gelderland.

 

Tijdens twee inloopavonden in oktober konden bewoners hun wensen voor erfinrichting en een eigen ontwerp op tafel leggen. Samen met een adviseur van SLG is vervolgens een individueel beplantingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de betreffende grondeigenaar. Via deze actie worden de erven verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap rondom Aerdt en Herwen, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. 

 

Op 2 februari 2018 vond de officiële uitdeeldag plaats van de bestelde beplanting. Vijftien deelnemers ontvingen die zaterdag hun beplanting.
Zij planten inheemse struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ook veel knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen op hun erf. Wethouders Hans Winters gaf het startschot door een boom te planten op het erf van de familie Gerritsen in de Ossenwaard.

 

De komende tijd staan er in het kader van Levend Landschap Herwen & Aerdt diverse grotere en kleinere projecten op het programma. Deze zijn vastgelegd in een uitvoeringsagenda, waar zowel dorpsraden als de gemeente Zevenaar en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland zich aan hebben verbonden. 

Via onderstaande link is de uitvoeringsagenda in te zien. We houden u via deze website op de hoogte van de voortgang. 

bottom of page