top of page

Kerstgroet 2020

Overleg gemeente en dorpsraden

April 02, 2018

​Afgelopen week vond het eerste overleg plaats tussen de nieuwe gemeente Zevenaar en de dorpsraden van de nieuwe gemeente. Het belangrijkste onderwerp van dat overleg was de kwaliteit van de openbare ruimte, en hoe hier in de nieuwe gemeente mee omgegaan wordt, middels een zgn. beeldkwaliteitsplan. De dorpsraden hebben als vertegenwoordigers van de burgers van de gemeente Zevenaar mogen aangeven welk kwaliteitsniveau wij verwachten binnen en buiten de woonkernen, op accentpunten en hoofdwegen. Uiteraard hebben we ook specifiek aandacht gevraagd voor issues die Herwen raken, zoals het Fico terrein.

Uitvoeringsagenda Levend Landschap

March 31, 2018

Deze week zijn dorpsraad Herwen Actief, gemeente Zevenaar en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland het eens geworden over de uitvoeringsagenda van het project Levend Landschap. U vindt de volledige uitvoeringsagenda via de link hieronder.

Uitdeeldag Levend Landschap

March 01, 2018

Vandaag is een grote stap gezet naar een nóg mooier buitengebied van Herwen en Aerdt. Het was uitdeeldag in het kader van het project ‘Aerdt en Herwen in het Groen’, een beplantingsproject dat onderdeel is van Levend Landschap, een project van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Vijftien deelnemende huishoudens ontvingen vandaag de door hen bestelde beplanting. Wethouder Hans Winters van de gemeente Zevenaar gaf rond 11 uur het startschot met het planten van de symbolische eerste boom op het erf van de familie Gerritzen in Ossenwaard 11 te Herwen.

Op Facebook en Instagram kunt u verslagen vinden van deze leuke ochtend in foto en video.

Speeltoetstellen geplaatst op Kettingpol

January 04, 2018

Een leuk nieuwtje voor de jeugd van Herwen! Op initiatief van dorpsraad Herwen Actief heeft de gemeente deze week nieuwe speeltoestellen geplaatst op de speeltuin aan de Kettingpol.

De schommels worden z.s.m. opgehangen.

Woonvisie Gelders Eiland

January 02, 2018

Begin 2018 komt de Woonvisie Gelders Eiland beschikbaar voor inspraak. Herwen Actief heeft veel inbreng geleverd voor deze woonvisie en is blij dat een deel van onze opmerkingen is meegenomen.
De inspraakperiode van 6 weken start op de dag na bekendmaking. In deze periode kunnen alle belanghebbenden een inspraakreactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar. 

Via de knop hieronder kunt u de Woonvisie alvast inzien. Voor meer informatie kunt u vanaf begin januari terecht op de website van de gemeente Zevenaar

Lokaal Belang Zevenaar op bezoek bij Herwen Actief

September 30, 2017

Politieke partij Lokaal Belang kwam in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op bezoek bij Herwen Actief. Om 10 uur in de ochtend werd gestart met het bezoek in dorpshuis De Cluse. Onze voorzitter Frans van Ekerschot was bereid gevonden om iets te vertellen over het ontstaan van Herwen Actief en alle zaken waar deze dorpsraad momenteel mee bezig is en natuurlijk wat allemaal al gerealiseerd is.

Daarna is de fractie van Lokaal Belang op de fiets via de dorpswinkel Herac, het braakliggende FICO-terrein en het monument van Marcus Mallius richting het dorpshuis van Aerdt gefietst waar men met de dorpsraad aldaar heeft gesproken. 

Overkapping Herac geplaatst

March 07, 2017

De jeugdcommissie van Herwen Actief heeft deze week met hulp van een aantal dorpsgenoten eindelijk een start kunnen maken met het plaatsen van de overkapping bij buurtwinkel Herac.

De Buurt WhatsApp is gestart!

February 18, 2017

Beste dorpsgenoten, we've got him! De Buurt WhatsApp! 
Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk of buurt. De BuurtWhatsApp voor Herwen is een burgerinitiatief dat wordt ondersteund door onze wijkagent Hans Reijmer en de Gemeente Rijnwaarden. Twee dorpsgenoten zijn beheerder van de groep, maar wij zijn als Herwen Actief eindverantwoordelijk.
In april volgt er nog een workshop over het gebruik van de Buurt WhatsApp.
 

U kunt nu wel al lid worden van de BuurtWhatsApp Herwen door op uw mobiele telefoon te klikken op de knop hieronder.

Eindelijk duidelijkheid over de woningbouw in Herwen

January 26, 2017

Zoals bij vele van jullie wel bekend, zijn er al jarenlang plannen voor nieuwbouw in ons mooie Herwen. Herwen Actief heeft als dorpsraad regelmatig met de Gemeente Rijnwaarden en met Woonstichting Vryleverond de tafel gezeten om hierover te spreken. De huidige regionale woningbouwafspraken vormen echter een belemmering; regiogemeenten en de provincie zullen goedkeuring moeten verlenen om te mogen bouwen. Uiteindelijk zijn de gemeente Rijnwaarden en Vryleve met elkaar overeengekomen dat zij het risico willen nemen om ons toe te zeggen dat de start van de bouw in januari 2018 haalbaar is en dat dit de inzet is van beide partijen. Dit is mooi nieuws voor de bouwplannen aan de Kosterijpad en de Antoniusstraat en een mooi resultaat van de inzet van de dorpsraad!

Please reload

bottom of page